inhimillisempi.fi

Esihenkilötyö

Moderni esihenkilö valmentaa, motivoi ja huolehtii hyvinvoinnista - myös omastaan.

Esihenkilötyö on nyt haastavampaa ja palkitsevampaa kuin koskaan. Johtajuustaidot ovat kenen tahansa opittavissa mutta vain harva syntyy johtajaksi.

Huolehdi hyvinvoinnista

Järkevästi inhimillinen johtajuus

HAASTE:

Miten voit johtaa tuloksen tekemistä, motivaatiota, hyvinvointia ja merkityksellisyyttä – varmistaen samalla oma jaksamisesi, keskittyminen olennaiseen sekä kehittyminen?

 

RATKAISU:

Tämä koulutus uudistaa esihenkilötyön ja tekee siitä rohkeaa, valmentavaa ja kilpailukykyistä.

 

TOTEUTUS:
Esihenkilökoulutus räätälöidään teidän yrityksenne tarpeisiinne, on sitten tarve kouluttaa uusia esihenkilöitä, inspiroida kokeneita konkareita tai luoda uudenlaista johtamiskulttuuria taloonne.
Koulutus sisältää minimissään 6 neljän tunnin workshopia. Yleisimmin hyödynnetty kokonaisuus on 8 workshopin kokonaisuus, joka toteutetaan puolen vuoden aikana live-workshopien muodossa pienryhmissä joko yrityksen omissa tiloissa tai muissa koulutustiloissa.

 

Koulutuksessa on kolme painopistettä:

"Kun tärkein voimavaramme on inhimillisyys."