inhimillisempi.fi

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on nykyajan supervoima.

Kun arki on sirpaleista ja kiireistä, aika ei riitä mihinkään, työt vyöryvät hallitsemattomasti päälle ja tiimissä vallitsee riittämättömyyden tunne, osaan auttaa. Tuen jokaista johtamaan omaa työtään, hallitsemaan stressiä ja toimimaan luottavaisena muutosten keskellä.

Itsensä johtaminen

Mielekäs työn arki

HAASTE:

Psyykkisistä syistä johtuvat sairaslomat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja niiden kustannukset sekä yksilöille, organisaatioille että yhteiskunnalle ovat mittavat.
Konkreettisia keinoja lisätä hyvinvointia ovat itsensä johtamisen rutiinit, stressin- ja ajanhallinta sekä palautumiskeinot.

 

RATKAISU:

Tämä valmennus parantaa stressinhallinnan ja resilienssin avulla hyvinvointia ja kykyä keskittyä olennaiseen. Valmennus pohjautuu viimeisimpään tutkimustietoon ja tuo sen käytäntöön.

Pureudumme valmennuksessa jokaisen yksilön hyvinvoinnin reseptiin ja rakennamme konkreettisen suunnitelman uusien rutiinien ylläpitämiseksi. Lisäksi löydämme yhdessä keinoja siihen, miten työyhteisön jäsenet voivat tukea toinen toisensa jaksamista.

 

TOTEUTUS:

Valmennuksemme toteutetaan pienryhmissä 3 live-workshopin sarjana (3×2,5 tuntia) joko yrityksen omissa tiloissa tai muissa koulutustiloissa.
Pakettia voidaan tarvittaessa vahvistaa yksilövalmennuksilla tai pitkäkestoisemmalla tuella.

 

Inhimillisempi.fi: takana:

Hanna Tähköaho

Haluatko oppia johtamaan itseäsi?

"Kun tärkein voimavaramme on inhimillisyys."