inhimillisempi.fi

Inhimillisempi strategia osallistaa, ohjaa ja inspiroi.

Rakennetaan se yhdessä!

Inhimillisempi strategia osallistaa koko organisaation ja ohjaa sen jokaista jäsentä kohti yhteistä suuntaa joka päivä. Tuemme teitä arjessa elävän, ihmiseltä ihmiselle toteutuvan strategian rakentamisessa. Kun toimintamallit ovat riittävän tarkat, mutta samalla yksinkertaiset, jokainen meistä osaa keskittyä kokonaisuuden kannalta tärkeisiin tehtäviin ja kokee työnsä mielekkääksi. Psykologisesti turvallinen yrityskulttuuri mahdollistaa paitsi sen, että meidän erilaisuutemme nähdään voimavarana arjessa, myös sen, että jokainen uskaltaa kasvaa ja kehittyä yritysten ja erehdysten kautta ja puhaltaa pilliin, jos yhteiset asiat lähtevät väärään suuntaan.
Inhimillisempi strategia ihmiseltä ihmiselle

Johdon projektista kohti arjen dialogia

HAASTE:

  • Kun sanat ”strategian jalkautus” herättävät sekä sinussa että tiimissäsi enemmän negatiivisia kuin positiivisia tunteita, on aika lähestyä asiaa eri näkökulmasta.
  • Kun teidän työaikanne menee kaikkeen epäolennaiseen eikä punainen lanka ole ehkä enää kuin johtoryhmän käsissä, jos sielläkään, on aika ottaa askel taaksepäin.
  • Kun tuntuu, että ne yksilölliset vahvuudet, joiden päälle teidän tiiminne on rakennettu, ovat hautautuneet rutiinien tai jaksamishaasteiden alle, on aika pyyhkiä pölyt.

RATKAISU:

Me tuemme teitä rakentamaan strategian ja konkreettiset käytännön toimintamallit, jotka

  • pohjautuvat arvoihinne (jotka näkyvät toiminnassa, on niitä sanoitettu tai ei)
  • ovat yksinkertaisuudessaan tehokkaita, inhimillisiä ja helposti viestittävissä
  • toimivat apuna teidän jokaisen arjen päätöksenteossa ja tekemisen fokusoinnissa, joka päivä

TOTEUTUS:

Sinä kerrot haasteenne, me rakennamme teille yksilöllisen toimintamallin. Vaihtoehtoina voi olla esimerkiksi:

  • Yhden päivän sparraus olemassa olevan strategianne kirkastamiseksi.
  • 2-3 kuukauden yhteinen projekti, jossa paitsi rakennetaan, myös otetaan käyttöön konkreettiset uudet tavat ja työkalut toimia.
  • Pidempiaikainen kanssakulkijuus uudistamaan ajattelua ja rakentamaan työkaluja.

Räätälöity prosessi voi sisältää johdon valmennusta ja sparrausta, koko työyhteisön koulutusta, palaverien tai workshopien fasilitointia, tiimivalmennusta tai henkilökohtaista sparrausta.

HAASTE:
Ihmisten välinen kanssakäyminen on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta, joka mahdollistaa paitsi kaikkien osapuolten tulevan nähdyksi ja kuulluksi, myös onnistumisia siivittävän synergian. Kun kohtaamiset arjessa jäävät pinnallisiksi, ja negatiiviset tunteet tuntuvat tarttuvan ja haittaavan olennaiseen keskittymistä liiaksikin, kärsivät sekä tulokset että hyvinvointi.


RATKAISU:
Valmennuskokonaisuutemme tavoite on varmistaa se, että teillä kaikilla, sekä yhdessä että erikseen, on riittävät työkalut rakentaviin kohtaamisiin, tapahtuivat ne sitten työyhteisössä tai asiakkaan suuntaan. Tunteiden johtamisen periaatteiden oppiminen tukee paitsi työyhteisön, myös yksilön hyvinvointia.


TOTEUTUS:
Valmennuksemme toteutetaan toiveidenne mukaisesti joko yhdellä herättelevällä luennolla, pintaa syvemmälle luotaavalla 1-2 päivän koulutuksella ennakkotehtävineen tai pidemmällä valmennuskokonaisuudella, johon sisältyy esimerkiksi useampi puolen päivän workshop 3-4- kuukauden aikana.

Muut palvelut

Itsensä johtaminen

Vuorovaikutustaidot

Ota yhteyttä, niin rakennetaan teille yhdessä inhimillisempi työarki!

"Kun tärkein voimavaramme on inhimillisyys."