inhimillisempi.fi

Rakentava vuorovaikutus

Kun haluat, että tiimi menestyy

Rakentava vuorovaikutus ei synny itsestään. Siihen panostaminen kannattaa.

Ihmisten välinen kanssakäyminen on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta, jossa jokainen tiimiläinen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Silloin tiimi menestyy.

Tiimityö

Kohtaamistaidoilla menestykseen

HAASTE:

Miten voitte muuttaa työn arkea niin, että ihmiset aidosti tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen? Tulokset ja hyvinvointi kärsivät, jos kohtaamiset arjessa jäävät pinnallisiksi, ja negatiiviset tunteet tarttuvat ja haittaavat olennaiseen keskittymistä.
 

RATKAISU:

Tämän valmennuskokonaisuus varmistaa sujuvan yhteistyön ja myönteisen työilmapiirin. Valmennuksessa inspiroidutte hyödyntämään omia vahvuuksianne ja kunkin omaa luontaista vuorovaikutustyyliä sekä kehittämään kohtaamistaitoja (empatia, palaute, tunteiden johtaminen, kuuntelu, konfliktien ratkaisu ja ilmapiirin rakentaminen).
Valmennuksen ansiosta teillä kaikilla on riittävät työkalut rohkeaan vuorovaikutukseen ja rakentaviin kohtaamisiin, tapahtuivat ne sitten työyhteisössä tai asiakkaan kanssa.

 

TOTEUTUS:

Valmennus toteutetaan tavoitteidenne mukaisesti 3-5 puolen päivän live-workshopilla kolmen kuukauden aikana pienryhmissä joko yrityksen omissa tiloissa tai muissa koulutustiloissa.
Valmennukseen mahdollista yhdistää jatkuva esim. puolivuosittainen työnohjauksellinen valmennus, jolla varmistetaan uudenlaisen kohtaamiskulttuurin juurtuminen käytäntöön.

"Kun tärkein voimavaramme on inhimillisyys."