inhimillisempi.fi

INNOSTU JA INNOSTA!

Miten innostua ja innostaa aikana, jolloin kaikki on epävarmaa ja jaksaminenkin ehkä koetuksella. Miten on, onks motii?, niin kuin nuoret kysyvät.

Ehkä eniten käytössä olevan motivaatioteorian, itsemääräämisteorian, mukaan motivoidumme kolmen perustarpeen eli autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kautta. Me olemme asiakkaidemme kanssa työskennellessämme pilkkoneet teoriaa niin, että se tarjoaa konkreettisia työkaluja motivaation johtamiseen ihan siellä arjessa.

Motivaatio peittyy jaksamishaasteiden alle aivan liian usein. Voimavarojen varmistamisen lisäksi motivaatiota ja sitä kautta onnistumisia ja tuloksia työyhteisöissä ruokkivat myös mm. psykologinen turvallisuus, aidot kohtaamiset, merkityksellisyys ja yhteiset onnistumiset.

JAKSAMINEN JA VOIMAVARAT MOTIVAATION PERUSTANA

Jos motivaatiota ei tunnu löytyvän, vaikka periaatteessa pöydällä on kiinnostavia asioita, syynä saattaa uupumisen sijaan olla ihan perinteinen väsymys. Toisin kuin uupumus, se poistuu levolla ja riittävällä palautumisella. Vaikka yöt nukkuisikin hyvin, akut eivät useinkaan ehdi yön aikana latautua riittävästi. Jatkuva ärsyketulva ja multitaskaaminen saavat aikaan sen, että akkuja on syytä latailla myös päivän mittaan. Mahduttamalla päivään mikrotaukoja, esimerkiksi tietoista hengitystä, voi voimavaroja palauttaa tehokkaasti päivän mittaan paitsi niillä omilla minuutin tauoilla, myös vaikka autossa, palaverissa, asiakkaan luona tai vessassa!

LÄSNÄOLOLLA ONNISTUNEITA KOHTAAMISIA

Arkinen vuorovaikutus mahdollistaa parhaimmillaan paitsi kaikkien osapuolten tulevan nähdyksi ja kuulluksi, myös onnistumisia siivittävän synergian. Uutta luovat, uteliaat kohtaamiset ovat viime aikoina saattaneet vaihtua lyhyiksi sähköposteiksi ja kasvottomiksi teams-tiedotustilaisuuksiksi. Ollaan yksinäisiä yhdessä. Ei päästä sille vuorovaikutuksen tasolle, joka mahdollistaisi uuden luomisen, vaan keskitytään rutiinien pyörittämiseen. Tämä syö paitsi motivaatiota, myös yhteisön tulevaisuuden menestystä.

Läsnäolo on niiden onnistuneiden kohtaamisten edellytys. Seuraava vinkki voi tuoda lisää läsnäoloa arkeen: 1.Virittäydy jokaiseen kohtaamiseen niin kuin se olisi päivän tärkein. Sulje muut asiat ja kaikki ennakko-oletukset pois mielestä. Vanhankin porukan kesken syntyy parhaimmillaan ihan uutta, kun avataan dialogi ilman historian taakkaa. 2. Kieltäydyt kohteliaasti, jos eteen tulee palaveri, joissa ensimmäistä sääntöä ei pysty käyttämään. Samalla tulee ehkä punnittua yhteisiä palaverikäytäntöjä!

PYSÄHTYMÄLLÄ MERKITYSTÄ

Etätyöaikana moni korkean tason asiantuntijakin on kadottanut motivaationsa samalla, kun kokonaiskuva ja suunta on hämärtynyt. Kun tuntuu, että omalla panoksella ei ole merkitystä, eikä oikein ehkä tiedä edes, osaako enää tehdä asioita, joita itseltä odotetaan, on syytä pysähtyä. Ei yksin, vaan esimiehen ja tiimin kanssa. On aika kirkastaa se oman yhteisön tarkoitus, suunta ja tavoitteet, viilata palautekäytännöt ja muu viestintä kuntoon ja oppia juhlistamaan yhdessä niitä pieniäkin saavutuksia kohti suurempaa tavoitetta!

PSYKOLOGISELLA TURVALLISUUDELLA MENESTYSTÄ

Uudistuminen on tässä kiihtyvän muutoksen ajassa avainasemassa menestymisen näkökulmasta. Se vaatii aina riskinottoa, hyppäämistä johonkin uuteen ja tuntemattomaan, olemassa olevien tapojen kyseenalaistamista ja niistä luopumista, kokeilun kautta kehittymistä, virheiden kunnioittamista ja niistä oppimista. Ilman psykologista turvallisuutta jäädään paikoilleen, mikä pahimmassa tapauksessa vaarantaa koko yrityksen olemassaolon.

Se kuuluisa psykologinen turvallisuus tai ennemminkin sen puute latistaa innostuksen. Se on se elefantti huoneessa, josta ei rohjeta puhuta ja joka tässäkin artikkelissa jätettiin pahnanpohjimmaiseksi. Viimeiseksi itse asiassa sen vuoksi, että psykologinen turvallisuus on todennäköisesti ottanut ison harppauksen eteenpäin jo aiemmin mainittujen korjausliikkeiden myötä.

Yhteenvetona voisikin todeta, että luottamus, turvallisuus, innostus ja motivaatio ovat isoja sanoja, jotka rakentuvat arjen pienissä teoissa silloin, kun muistetaan olla ihmisiä ihmisille. Hyödyntää inhimillisyyttä robottien matkimisen sijaan.

 

Hanna

 

Kirjoittaja on KTM, yrittäjä ja työyhteisövalmentaja Hanna Tähkäaho, joka uskoo inhimillisemmän (työ)elämän vallankumoukseen. Siihen, että tuloksia tehdään hyvinvoinnin avulla, ja että tulosten tekeminen myös ruokkii hyvinvointia.

 

Inhimillisempi-työyhteisövalmennuksissamme rakennetaan inhimillisempää menestystä. Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voisimme olla avuksi!

Työhyvinvointivalmentaja Hanna Tähkäaho