inhimillisempi.fi

INNOSTU JA INNOSTA!

Työhyvinvointivalmentaja Hanna Tähkäaho

Miten innostua ja innostaa aikana, jolloin kaikki on epävarmaa ja jaksaminenkin ehkä koetuksella. Miten on, onks motii?, niin kuin nuoret kysyvät. Ehkä eniten käytössä olevan motivaatioteorian, itsemääräämisteorian, mukaan motivoidumme kolmen perustarpeen eli autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kautta. Me olemme asiakkaidemme kanssa työskennellessämme pilkkoneet teoriaa niin, että se tarjoaa konkreettisia työkaluja motivaation johtamiseen ihan siellä arjessa. Motivaatio peittyy jaksamishaasteiden alle […]