inhimillisempi.fi

Inhimillisempi™ -työyhteisö­valmen­nus koostuu viidestä teemasta.

Olemme tukenasi koko matkan.

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmen­nukset

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmennusten avulla tunnistatte ja aktivoitte teidän menestyksen inhimilliset voimavaranne.

Kun tekoäly ottaa hoidettavakseen rutiinit, ihmiset keskittyvät entistä enemmän töihin, joissa inhimillisyys tuo lisäarvoa ja tuottaa tuloksia. Menestymisen taustalla olevat inhimilliset voimavarat ovat kuitenkin liian usein vajaakäytöllä johtuen muun muassa haasteista jaksamisessa, vuorovaikutuksessa ja menestystä tukevassa yrityskulttuurissa.
Kerro meille enemmän organisaationne tavoitteista ja haasteista, niin rakennamme teille ratkaisuehdotuksen. Riippuen tavoitteista, räätälöimme teitä parhaiten palvelevan luennon, koulutuspäivän, tai valmennuskokonaisuuden. Yhteisen matkamme pituus voi siis olla puoli päivää tai 12 kuukautta! Tai ehkä starttaamme parin päivän koulutuksella, joiden aikana konkretisoituvat myös mahdolliset tulevat tarpeet.

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmennus koostuu viidestä teemasta:

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmennus koostuu viidestä teemasta, joista jokainen rakentaa työyhteisönne inhimillisiä voimavaroja kohti parempia tuloksia ja parempaa hyvinvointia. Valmennuskokonaisuus, koulutuspäivä tai luento rakennetaan aina työyhteisönne tarpeista käsin ennakkokartoituksen perusteella ja painotukset vaihtelevat tarpeidenne mukaan.

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmennus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon. Valmennuksemme lähtökohta on yksilö, koska yksilön taitoja kehittämällä koko työyhteisö kehittyy toivottuun suuntaan. Halutessanne voimme räätälöidä valmennuksen myös esimiehille. Tulosten optimoimiseksi suosittelemme lämpimästi koko henkilön osallistumista ainakin osaan valmennuksista.

Top 3

Suosituimmat valmennuskokonaisuutemme tällä hetkellä ovat:

HAASTE:
Kun tuntuu, että sekä motivaatiota että tuloksia syö se, etteivät oikeat ihmiset löydä oikeiden haasteiden pariin ja toisaalta työajasta saattaa mennä jatkuvasti liikaa väärinymmärryksien selvittämiseen, on hyvä pysähtyä. Pysähtyä sen äärelle, miten saamme sekä minun vahvuuteni yksilönä että meidän vahvuutemme tiiminä paremmin työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.


RATKAISU:
Valmennuskokonaisuutemme auttaa ymmärtämään jokaisen työntekijät vahvuudet ja näistä rakentuvan koko tiimin ainutlaatuisuuden. Valmennuksen jälkeen työyhteisö toimii vahvuuksia hyödyntäen, ei heikkouksia korostaen. Arjessa luovuus, tuottavuus ja oppiminen lisääntyy hyvinvoinnin ja tiimihengen lisääntymistä unohtamatta.


TOTEUTUS:
Valmennuskokonaisuus sisältään jokaisen henkilökohtaisen vahvuus- ja persoonallisuusprofiloinnin (WorkPlace Big Five Profile™) sekä työpajan, jossa tulokset puretaan ja pureudutaan tehokkaan ja hyvinvointia lisäävän tiimityön edellytyksiin ja käytänteisiin.
Työpajan jälkeen suunnittelemme teidän tarpeisiinne pohjautuvan jatkovalmennuksen, joka voi sisältää esimerkiksi esimieskoulutusta erilaisuuden johtamiseen ja oikeiden kyvykkyyksien rekrytointiin sekä moninaisuutta hyödyntävän organisaatiokulttuurin rakentamiseen.

Työhyvinvointivalmentaja Hanna Tähkäaho

HAASTE:
Ihmisten välinen kanssakäyminen on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta, joka mahdollistaa paitsi kaikkien osapuolten tulevan nähdyksi ja kuulluksi, myös onnistumisia siivittävän synergian. Kun kohtaamiset arjessa jäävät pinnallisiksi, ja negatiiviset tunteet tuntuvat tarttuvan ja haittaavan olennaiseen keskittymistä liiaksikin, kärsivät sekä tulokset että hyvinvointi.


RATKAISU:
Valmennuskokonaisuutemme tavoite on varmistaa se, että teillä kaikilla, sekä yhdessä että erikseen, on riittävät työkalut rakentaviin kohtaamisiin, tapahtuivat ne sitten työyhteisössä tai asiakkaan suuntaan. Tunteiden johtamisen periaatteiden oppiminen tukee paitsi työyhteisön, myös yksilön hyvinvointia.


TOTEUTUS:
Valmennuksemme toteutetaan toiveidenne mukaisesti joko yhdellä herättelevällä luennolla, pintaa syvemmälle luotaavalla 1-2 päivän koulutuksella ennakkotehtävineen tai pidemmällä valmennuskokonaisuudella, johon sisältyy esimerkiksi useampi puolen päivän workshop 3-4- kuukauden aikana.

HAASTE:
Psyykkisistä syistä johtuvat sairaslomat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja niiden kustannukset sekä organisaatioille että yhteiskunnalle ovat mittavat. Itsensä johtamisen rutiinit, stressin- ja ajanhallinta sekä palautuminen ovat usein konkreettisia keinoja parantaa jaksamista ja hyvinvointia organisaatiossa.

RATKAISU:

Valmennuskokonaisuutemme sisältää aina viimeisimmän tutkimustiedon palautumisesta ja stressinhallinnasta. Lisäksi pureudumme jokaisen yksilölliseen hyvinvoinnin reseptiin ja rakennamme konkreettisen suunnitelman uuden rutiinin rakentamiseksi.

TOTEUTUS:
Valmennuksemme toteutetaan 3 valmennuksen sarjana (3×2,5 tuntia). Pakettia voidaan tarvittaessa syventää yksilövalmennuksilla tai pidemmällä seurannalla.

"Kun teidänkin työyhteisönne tärkein voimavara ovat ihmiset."