inhimillisempi.fi

Psykologinen turvallisuus työssä

osa 5/5

Inhimillisempi-työyhteisövalmennus

Psykologinen turvallisuus kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun ja uusien ideoiden jakamiseen, uusiutumiseen.

Millaisesta toiminnasta teillä palkitaan ja rangaistaan? Miten virheisiin suhtaudutaan? Osataanko teillä ylläpitää luottamuksen ilmapiiriä, jossa jokaisen kyvyt saadaan valjastettua yhteisen tavoitteen taakse?

Inhimillisempi™ -työyhteisövalmennuksen viidennen modulin, PSYKOLOGISEN TURVALLISUUDEN, tavoite on nivoa yhteen psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen työkaluja, jotka mahdollistavat työyhteisön innovointikyvyn, uuden oppimisen ja hyvinvoinnin. Jo Kohtaaminen-modulissa paneuduttiin vuorovaikutukseen ja tunnejohtamiseen. Nyt sukelletaan syvemmälle varmistamaan, että luottamukseen perustuva tunneyhteys rakentaa mahdollisuuden menestyä, motivoitua ja voida hyvin, sekä työyhteisönä että yksilönä.

Uudistuminen on tässä kiihtyvän muutoksen ajassa avainasemassa menestymisen näkökulmasta. Uudistuminen vaatii aina riskinottoa, hyppäämistä johonkin uuteen ja tuntemattomaan, olemassa olevien tapojen kyseenalaistamista, kokeilun kautta kehittymistä. Ilman psykologista turvallisuutta jäädään paikoilleen, mikä pahimmassa tapauksessa vaarantaa koko organisaation olemassaolon.

“Meidän arki on jatkuvaa puurtamista, selviytymistä.


Aina, kun saavutetaan jotain, maali katoaakin kauemmaksi.

 

Ikinä ei päästä perille.


Mietin illallakin vielä, mahtaako pomo olla tyytyväinen vai tyytymätön ja mitäköhän työkaveri sillä tuhahduksellaan tarkoitti.


Jotenkin tuntuu, ettei kenelläkään meistä ole työkaluja selviytyä kaikista näistä uusista asioista, joita pöydälle tulee koko ajan.

 

Ikinä ei ole aikaa opiskella kaikkea sitä uutta, mitä pitäisi osata.”

 

Saman tiimin tarina täysin samojen tavoitteiden ja saavutusten kanssa, voi kuulostaa myös tältä:

 

“Tänään otettiin iso loikka kohti meidän tavoitteita ja juhlistettiinkin sitä vähän kahvihuoneessa!


Purettiin yhdessä, mikä meni hyvin ja mitä voidaan vielä parantaa, jotta seuraavaksi päästään vielä nopeammin kiinni tärkeään osavoittoon.


Huh, mikä projekti – opin paljon ja pomokin näki, että paukkuja riittää vielä vaikka mihin!”

Työhyvinvointivalmentaja Hanna Tähkäaho

Psykploginen turvallisuus

Viides Inhimillisempi -moduli, TURVALLISUUS, rakentaa rungon, josta onnistumiset ja menestys ponnistavat

inhimillisempi-ikoni-orange

Luottamus:

Miten ansaita työkaverin luottamus?
inhimillisempi-ikoni-orange

Avoin keskusteluilmapiiri:

Miten varmistaa se, että kaikki tulevat nähdyksi ja kuulluksi omina itsenään?
inhimillisempi-ikoni-orange

Virheisiin suhtautuminen:

Virheet ovat lahja. Miten niihin opitaan suhtautumaan niin?
inhimillisempi-ikoni-orange

Uuden luominen:

Huonosta ideasta saattaa puristua kirkas timantti. Miten se tehdään?
inhimillisempi-ikoni-orange

Ongelmien ratkaisu:

Miten tunnistaa ja ratkaista ongelmat ilmat, että turvallisuus järkkyy?

"Psykologinen turvallisuus mahdollistaa hyvinvoinnin ja tulokset"