inhimillisempi.fi

Onnistuminen työssä

osa 4/5

Inhimillisempi-työyhteisövalmennus

Yhdessä onnistuminen innostaa ja ruokkii lisää onnistumisia! Jaetut uskomukset työyhteisön kyvykkyydestä tukevat tavoitteisiin pääsyä.

Miten teidän palautteenantokulttuurinne tukee yhteistä matkaa? Miten jatkuva oppiminen saadaan koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi ja onnistumisten polttoaineeksi?

Inhimillisempi -työyhteisövalmennuksen neljännen modulin, ONNISTUMISEN, tavoite on varmistaa, että teidän kulttuurinne tukee onnistumisia, oppimista ja menestystä. Kaikilla on työkalut antaa sekä positiivista että rakentavaa palautetta.
Uskomuksenne tukevat pystyvyyttä ja uskotte siihen, mitä olette tekemässä.

“Meidän arki on jatkuvaa puurtamista, selviytymistä.


Aina, kun saavutetaan jotain, maali katoaakin kauemmaksi.

 

Ikinä ei päästä perille.


Mietin illallakin vielä, mahtaako pomo olla tyytyväinen vai tyytymätön ja mitäköhän työkaveri sillä tuhahduksellaan tarkoitti.


Jotenkin tuntuu, ettei kenelläkään meistä ole työkaluja selviytyä kaikista näistä uusista asioista, joita pöydälle tulee koko ajan.

 

Ikinä ei ole aikaa opiskella kaikkea sitä uutta, mitä pitäisi osata.”

 

Saman tiimin tarina täysin samojen tavoitteiden ja saavutusten kanssa, voi kuulostaa myös tältä:

 

“Tänään otettiin iso loikka kohti meidän tavoitteita ja juhlistettiinkin sitä vähän kahvihuoneessa!


Purettiin yhdessä, mikä meni hyvin ja mitä voidaan vielä parantaa, jotta seuraavaksi päästään vielä nopeammin kiinni tärkeään osavoittoon.


Huh, mikä projekti – opin paljon ja pomokin näki, että paukkuja riittää vielä vaikka mihin!”

Onnistuminen

Neljäs inhimillisempi-moduli tekee onnistumiset näkyviksi.

inhimillisempi-ikoni-turkoosi

Pystyvyys:

Miten rakentaa itseään ruokkiva onnistumisten kehä?
inhimillisempi-ikoni-turkoosi

Palaute:

Miten luoda ilmapiiri, joka kannustaa palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen?
inhimillisempi-ikoni-turkoosi

Kiitollisuus:

Miten käyttää kiitollisuutta polttoaineena kohti onnistumisia ja juhlia myös epäonnistumisten kautta syntyviä oppeja ja mahdollisuuksia?
inhimillisempi-ikoni-turkoosi

Kehittyminen ja oppiminen:

Miten rakentaa mahdollisuuksia ja tuoda näkyväksi arjessa tapahtuva kasvu ja siitä seuraavat onnistumiset?
inhimillisempi-ikoni-turkoosi

Usko ja uskomukset:

Miten tunnistaa ja kitkeä pois vanhat, menestystä jarruttavat uskomukset?

"Onnistumiset ruokkivat menestystä"