Inhimillisempi™-lähettilääksi

Koulutamme sinut.

Inhimillisempi™ -lähettilääksi

Haaste

Kaikki me olemme kokeneet sen, miten inspiroivan koulutus- tai valmennuspäivän anti vähitellen hukkuu arjen rutiineihin ja kiireisiin. Se on inhimillistä.

Ratkaisu

Kun halutaan todellista muutosta tekemiseen, yksi tehokas tapa on kouluttaa työyhteisöön lähettiläitä, jotka oman työnsä ohella omalla esimerkillään ja asioista keskustelemalla ylläpitävät sovittuja toimintatapoja. Työyhteisön koosta riippuen, Inhimillisempi™-lähettiläistä suosittelemme koulutettavan vähintään yhden yksikköä kohden.

Toteutus

Inhimillisempi™ lähettiläs -koulutukset ovat 1-2 päivän lisämoduleita työyhteisövalmennuksiimme sisältäen jatkuvan tuen koulutettaville lähettiläille. Suosituimmat lisämodulimme juuri nyt ovat:

3 lähettilästä

Koulutamme Inhimillisempi™-lähettilääksi

Vasta kun arvot näkyvät jokapäiväisessä tekemisessä ja kuuluvat päivittäisessä puheessa, rakennetaan arvopohjaista kulttuuria, joka paitsi parantaa työn jälkeä ja konkreettisia tuloksia, myös sitouttaa, parantaa työhyvinvointia ja rakentaa työnantajamielikuvaa.

 

Arvolähettiläs saa koulutuksesta työkalut, joilla hän tukee koko organisaatio arvojen paremmassa näkymisessä arjessa.

Yksilön ja organisaation jatkuvan oppimisen ja kehittymisen edellytys on palaute. Hyvä palaute voi keskittyä onnistumisiin tai kehittämiskohteisiin, on oikea-aikaista ja riittävän tarkkaa sekä aina inhimillistä, toista kunnioittavaa.

 

Palautelähettiläs saa koulutuksesta työkalut, joilla hän kannustaa kollegoitaan parempaan palautteenantoon. Näin rakennetaan paitsi yhteisiä onnistumisia, myös arvokkaita oppimiskokemuksia.

Hyvinvointilähettiläs keskittyy arjen jaksamisen, palautumisen, stressin- ja ajanhallinnan rutiineihin. Hän muistuttaa arjen pienten tekojen ja valintojen merkityksestä hyvinvoinnissa varmistaen esimerkiksi organisaation palaverikäytäntöjen tukevan yksilöiden hyvinvointia ja organisaation tuloksia.


Hyvinvointilähettiläs saa koulutuksesta konkreettisen työkalupakin, jolla varmistetaan työympäristö, jossa inhimilliset voimavarat saadaan kukoistamaan kuihtumisen sijaan.

Ota yhteyttä ja kerro teidän haasteistanne ja tavoitteistamme. Me rakennamme teille työyhteisövalmennuksen, joiden tulokset varmistetaan kouluttamiemme Inhimillisempi™-lähettiläiden kanssa.

"Kun tärkein voimavaramme on inhimillisyys."